Kongresi i seminari

Kongresi i seminari

Hotel Academia raspolaže sa 2 dvorane, od kojih najveća kapaciteta do 350 mjesta, a manja od 10 do 100 mjesta. Moderna tehnologija i oprema kojom su dvorane opskrbljene idealna je za organizaciju kongresa, sastanaka, raznih evenata, seminara ili radionica.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest