Elektronička privola – kontakt

Ovime dajem dobrovoljnu privolu da se moji osobni podaci (ime, prezime,e-mail i kontakt broj i svi osobni podaci koje sam naveo/la u svojem upitu) koriste u svrhu odgovora na postavljeni upit. EXPORTDRVO PROJEKTI d.o.o., Zagreb, Tkalčićeva 88, OIB: 06192319594 će koristiti moje osobne podatke samo u te svrhe i neće ih dostavljati trećima, i to tako da se podaci koriste sve do dostave odgovora na postavljeni upit, a nakon čega se isti brišu. Upoznat/a sam s pravom da od EXPORTDRVO PROJEKTI d.o.o. zatražim pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje podataka, ograničavanje obrade, s pravom na ulaganje prigovora na obradu, pravom na prenosivost podataka, pravom na podnošenje prigovora nadležnom tijelu ako smatram da je došlo do bilo kakve povrede u obradi osobnih podataka, i to putem e-mail poruke recepcija@hotelacademia.hr.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest